Llysgennad Cymru Wales Ambassador

Cynllun Llysgenhadon
Cymru

Cyrsiau ar-lein am ddim wedi’u lunio i wella profiad pobl leol ac ymwelwyr

Cynllun Llysgenhadon
Cymru

Cyrsiau ar-lein am ddim wedi’u lunio I wella profiad ymwelwyr

Gwyliwch. Dysgwch.
Byddwch yn Lysgennad Cymru.

Cynyddu eich gwybodaeth am Gymru a helpu eraill i gael y gorau o’u hymweliad.

Map cwrs Llysgennad Cymru
1. Cofrestru

Ar ôl i chi gofrestru gyda’r wefan, cewch fynediad i’r holl gyrsiau sydd ar gael.

2. Dewiswch ardal

Gallwch ddewis unrhyw gwrs sy’n berthnasol i ble rydych chi’n byw, neu sydd o ddiddordeb i chi.

3. Gwyliwch. Dysgwch. Byddwch yn Lysgennad Cymru

Mae pob modiwl yn gymysgedd o destun, lluniau a fideo gyda cwis ar y diwedd. Dewiswch eich modiwlau i gasglu gwobrau.

Ydych chi’n barod i ddod yn Lysgennad Cymru?

“Mor falch o fod wedi ennill Gwobr Arian Llysgennad Sir Ddinbych. Diolch yn fawr I’r adran Dwristiaeth Sir Ddinbych am ddarparu cwrs mor addysgiadol a diddorol. Byddwn yn argymell i bawb sy’n angerddol am Dwristiaeth a Sir Ddinbych ymgymryd â’r her.”

Gwyliau Corwen

“Mor falch o fod wedi ennill Gwobr Arian Llysgennad Sir Ddinbych. Diolch yn fawr I’r adran Dwristiaeth Sir Ddinbych am ddarparu cwrs mor addysgiadol a diddorol. Byddwn yn argymell i bawb sy’n angerddol am Dwristiaeth a Sir Ddinbych ymgymryd â’r her.”

Gwyliau Corwen

Ydych chi’n barod i ddod yn Lysgennad Cymru?

Denbighshire County Council logo
Conwy County Borough Council logo
Flintshire County Council logo
Snowdonia National Park logo