Cysylltwch â ni

Os oes gennych gwestiwn, angen cymorth, neu eisiau rhoi adborth i ni am gwrs penodol, gallwch ddewis un o’r cysylltiadau isod i gysylltu â ni.

Cwrs Llysgennad Twristiaeth Conwy

llysgennadtwristiaeth@conwy.gov.uk

Cwrs Llysgennad Parc Cenedlaethol Eryri

Llysgennad.Eryri@eryri.llyw.cymru

Cwrs Llysgennad Gwynedd

llysgennad@gwynedd.llyw.cymru

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych

twristiaeth@sirddinbych.gov.uk

Gwrs Llysgennad Bannau Brycheiniog

ambassador@beacons-npa.gov.uk

Ambassador Wales logo