Cyrsiau

Cyrsiau Llysgennad Cymru

Pan fyddwch yn dod yn Llysgennad Bannau Brycheiniog byddwch yn chwarae rhan bwysig mewn cyfoethogi profiadau ymwelwyr yn gyffredinol.

Mae’r cynllun hwn yn cynnig cyfle hyfforddi ar-lein i wella eich gwybodaeth am y cynnig twristiaeth yng Ngwynedd gyfan; ei thirweddau trawiadol, anturiaethau awyr agored, diwylliant bywiog a threftadaeth gyfoethog.

Mae’r cynllun hwn yn darparu hyfforddiant ar waith Parc Cenedlaethol Eryri, yn ogystal â rhoi gwell dealltwriaeth o’r Rhinweddau Arbennig yn yr ardal i egluro pam bod Eryri mor eithriadol.

Mae’r cwrs yma’n darparu cyfle i hyfforddi ar-lein er mwyn gwella eich gwybodaeth am y cynnig twristiaeth ar gyfer Sir Conwy gyfan; tirweddau anhygoel, anturiaethau awyr agored, diwylliant bywiog a threftadaeth gyfoethog.

Mae’r cynllun yn darparu pobl gyda’r hyfforddiant amdan gynnig twristiaeth Sir Ddinbych er mwyn greu cronfa gwybodaeth amdan yr adnoddau naturiol a traddodiadol yr ardal, er mwyn gwella’r profiad mae ein hymwelwyr a phobl lleol yn eu cael.

Cyrsiau Llysgennad Cymru

Pan fyddwch yn dod yn Llysgennad Bannau Brycheiniog byddwch yn chwarae rhan bwysig mewn cyfoethogi profiadau ymwelwyr yn gyffredinol.

Mae’r cynllun hwn yn cynnig cyfle hyfforddi ar-lein i wella eich gwybodaeth am y cynnig twristiaeth yng Ngwynedd gyfan; ei thirweddau trawiadol, anturiaethau awyr agored, diwylliant bywiog a threftadaeth gyfoethog.

Mae’r cynllun hwn yn darparu hyfforddiant ar waith Parc Cenedlaethol Eryri, yn ogystal â rhoi gwell dealltwriaeth o’r Rhinweddau Arbennig yn yr ardal i egluro pam bod Eryri mor eithriadol.

Mae’r cwrs yma’n darparu cyfle i hyfforddi ar-lein er mwyn gwella eich gwybodaeth am y cynnig twristiaeth ar gyfer Sir Conwy gyfan; tirweddau anhygoel, anturiaethau awyr agored, diwylliant bywiog a threftadaeth gyfoethog.

Mae’r cynllun yn darparu pobl gyda’r hyfforddiant amdan gynnig twristiaeth Sir Ddinbych er mwyn greu cronfa gwybodaeth amdan yr adnoddau naturiol a traddodiadol yr ardal, er mwyn gwella’r profiad mae ein hymwelwyr a phobl lleol yn eu cael.

Cyrsiau Adnewyddu Llysgennad Cymru

Mae’r modiwlau rhain ar gyfer Llysgenhadon sydd wedi cyflawni eu cymhwyster aur yn y prif gwrs sydd yn awyddus i ddiweddaru eu gwybodaeth. Drwy gyflawni un o’r modiwlau adnewyddu yma, byddwch yn derbyn tystysgrif aur newydd mewn e-bost.

Mae’r modiwl hwn ar gyfer Llysgenhadon sydd wedi cyrraedd eu cymhwyster Llysgennad Eryri Aur 2021, ac sydd yn awyddus i ail-gymhwyso fel Llysgennad Eryri Lefel Aur 2022. Os ydych yn Llysgennad Eryri Efydd neud Arian 2021 ac eisiau datblygu yn y rhaglen, cwblhewch fwy o fodiwlau a chyrraedd y lefel nesaf o statws Llysgennad, ble […]

Cyrsiau Adnewyddu Llysgennad Cymru

Mae’r modiwlau rhain ar gyfer Llysgenhadon sydd wedi cyflawni eu cymhwyster aur yn y prif gwrs sydd yn awyddus i ddiweddaru eu gwybodaeth. Drwy gyflawni un o’r modiwlau adnewyddu yma, byddwch yn derbyn tystysgrif aur newydd mewn e-bost.

Mae’r modiwl hwn ar gyfer Llysgenhadon sydd wedi cyrraedd eu cymhwyster Llysgennad Eryri Aur 2021, ac sydd yn awyddus i ail-gymhwyso fel Llysgennad Eryri Lefel Aur 2022. Os ydych yn Llysgennad Eryri Efydd neud Arian 2021 ac eisiau datblygu yn y rhaglen, cwblhewch fwy o fodiwlau a chyrraedd y lefel nesaf o statws Llysgennad, ble […]